دل که میگیرد...

دلم خسته است...

و شکسته...

بغضی به اندازه آبهای پشت سد...

و آماده برای ترکیدن...

نه میترکد...

نه میگذارد نفس بیاید و برود...

کاش میشد با این کلمه های سخیف عمیق بودن دردها را

بیان کرد.

/ 0 نظر / 37 بازدید